מר הלל בש

משחק משקיעים

3.6
Avg score
הלל בש
3
Rated by
  • 4.3 Attendance Strictness
  • 4.3 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 3.3 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate מר הלל בש on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play