מר הלל בש

ניהול סיכונים והשקעות

2.4
Avg score
הלל בש
2
Rated by
  • 2.5 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 2.5 Teacher's Attitude
  • 2 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate מר הלל בש on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play